top of page

Brněnský Metropolitan

WS_rastr.png
Brno
měsíčník
210000

Ideální inzertní a PR nástroj na přímé oslovení domácností v daném regionu / 
Vhodné kombinovat s naším online cílením

PISEK_2015_03-1 kopie.jpg

Brněnský Metropolitan

Brno - metropole Moravy, takže i název titulu Brněnský Metropolitan odpovídá významu města. Jedná se o informační měsíčník pro obyvatele Brna, který vychází na 40 stranách křídového papíru. Zajímavý může být i pro návštěvníky města. Součástí periodika jsou pravidelné rubriky o novinkách a dění ve kraji, rozhovory se zajímavými osobnostmi, pravidelné tematické stránky. Obsah mapuje uplynulý měsíc a avizuje důležité akce, které by obyvatelům Brna a spádového okolí neměly uniknout.
Brněnský metropolitan je distribuován každý měsíc přímo do poštovních schránek a na místa pod záštitou města. Náklad činí 210 tisíc výtisků. Inzerci je vzhledem k velkému nákladu věnována významná část prostoru.
Noviny jsou tištěné na křídovém papíře formátu A4 a náklad činí 17 000 výtisků.
Nabízíme také inzerci online na webu novinkykraje.cz, kde poskytujeme aktuální informace a zprávy pro celou Českou republiku a v 11ti sekcích dle krajů. Inzerovat je tedy možné online i v tištěné podobě a tím zvýšit okruh čtenářů Vaší inzerce.

Seznamte se s naším zpravodajem. Stejný můžete mít i Vy.
bottom of page