top of page
  • Obrázek autoraMixall Free

Pracovní příležitost pro OZP

V Regionálním vydavatelství probíhá již nějaký čas nábor handicapovaných osob do našeho

týmu. Tato iniciativa vychází z přesvědčení, že každý má právo na rovné příležitosti a že

handicap by neměl být překážkou pro plnohodnotné uplatnění v pracovním prostředí.

Pro tuto cestu jsme se rozhodli zejména proto, že se kromě servisu kolem krajských a

městských titulů zaměřujeme na zpravodajský obsah, který má přínos pro společnost a

zlepšuje životy lidí. A právě handicapovaní lidé jsou často vystaveni různým překážkám a

bariérám, které jim brání v plnohodnotném zapojení do společnosti.

Proto je důležité, aby měli handicapovaní lidé možnost uplatnit své schopnosti a dovednosti,

a to i v oblasti novinového vydavatelství. V Regionálním vydavatelství jsme otevřeni

spolupráci s lidmi s různými typy handicapu, ať už se jedná o fyzickou nebo mentální

neschopnost.

Vydavatelství také nabízí různé formy podpory, jako je asistenci při práci nebo možnost

flexibilního pracovního režimu. Cílem je umožnit handicapovaným lidem co nejvíce

nezávislosti a rovnosti s ostatními zaměstnanci.

Věříme, že naše iniciativa bude pozitivním impulsem a inspirací pro podobné projekty i v

jiných oblastech a firmách a zároveň bude významnou podporou postupného rozšiřování

povědomí o potřebě zajišťovat rovné příležitosti pro všechny.


33 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page